DIACONAAT

01-01-2013


De heer Ronald Lameijer is in de dienst van 6 november jl. bevestigd als diaken. We zijn heel blij dat hij onze gelederen komt versterken, temeer daar hij eerder ook al diaken was en dus ervaring meebrengt! Het is fijn dat onze groep in korte tijd weer tot een aanvaardbaar aantal is gegroeid, maar…..
In het streven naar de ideale samenstelling is er nu nog één vacature, die we, voor de juiste verhoudingen, het liefst door een vrouw zagen ingevuld. Wie oh wie??