Reformatoren over Maria, 27 mei, 20.00u

Reformatoren over Maria, 27 mei, 20.00u

15-05-2014


In het kader van de avonden over ‘Oecumene, de weg van de dialoog’ zullen dominee Ton van Prooijen en diaken Rob van Uden nader ingaan op de aandacht voor Maria in het werk van reformatoren, zoals Luther en Calvijn.

Gedurende het oecumenisch proces van de afgelopen eeuw is steeds duidelijker geworden dat Maria een plaats moet krijgen in de oecumenische dialogen. Vooral in de afgelopen decennia neemt de aandacht voor Maria toe. Niet alleen de RK en de Orthodoxe Kerken wijzen op het belang van Maria in de oecumenische dialogen, maar ook de stemmen van de reformatoren van de zestiende eeuw klinken nog na. Ook zij laten in hun oorspronkelijke geschriften zien, dat Maria een belangrijke plaats in ons Christelijk geloof heeft. De avond zal worden geopend met gebed door Vader Jozef Sikora, priester in de Orthodoxe parochie van de Heilige Myrondraagsters.

De avond wordt gehouden in het secretariaat bij de Mariakerk, Mariaplein l, 4834 XG Breda op dinsdag 27 mei 2014, aanvang 20.00u.

Van de deelnemers wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.