ZWO Nieuws

ZWO Nieuws

20-04-2014


De bezetting van het ZWO-team Ginneken heeft een wijziging ondergaan. Helene Lameijer heeft aangegeven dat ze zich op andere zaken wil gaan richten. Jammer natuurlijk, maar we bedanken haar van harte voor haar deelneming gedurende de afgelopen jaren. Wel is ze bereid af en toe hand- en spandiensten voor ZWO te verrichten, daar zijn we natuurlijk blij mee!

Gelukkig wil Diny Koopmanschap de opengevallen plaats innemen; als diaken belichaamt ze daarmee ook de directe verbinding die er is tussen ZWO en de Diaconie, en dat is heel goed!

We blijven uw aandacht vragen voor ons huidige project, u weet wel: de Noordhoek Foundation. Meisjes uit de sloppenwijken van Kampala (Oeganda) krijgen de kans een vak te leren : kok of naaister. Ze krijgen een micro-krediet voor de benodigde materialen en kunnen dan zelfstandig in hun onderhoud voorzien. Op het prikbord in Mariëndal ziet en leest u er meer over!!

De ZWO-commissie: Greet de Geus, Diny Koopmanschap, Anneke Schipper, Willy Versteeg