Uitnodiging voor de bevestigings- en intrededienst  van dr. Eward A. Postma

Uitnodiging voor de bevestigings- en intrededienst van dr. Eward A. Postma

20-04-2014


De Protestantse Gemeente Ginneken nodigt u van harte uit voor het bijwonen van deze dienst
op:

zondag 11 mei 2014 om 14.30 uur

in de Laurentiuskerk, Duivelsbruglaan 1, Breda

Na afloop van de dienst bent u welkom voor koffie/thee of een drankje in Mariëndal, op ons kerkelijk erf waar u tevens kunt u kennismaken met ds. Postma en zijn gezin.

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Namens de kerkenraad,

J.W. Schipper, preses

Mw. A. van Zijl-Waalwijk, scriba

Tel. 076 – 541 54 87

Gelegenheid om te parkeren is er op het nabijgelegen Schoolakkerplein, vanwaar het 3 minuten lopen is naar de kerk.