Gemeenteavond op 15 mei in Mariëndal

Gemeenteavond op 15 mei in Mariëndal

20-04-2014


Zoals al vermeld zal deze avond in het teken staan van wederzijdse kennismaking. Na de dienst van 11 mei zal het, gezien de vele aanwezigen, bij een felicitatie voor ds. Postma blijven. Donderdag 15 mei is dan meer geschikt om iets van ons gemeenteleven te laten zien.

Om ook een beetje lijn in de avond te brengen, hebben wij een programma opgesteld dat er als volgt uitziet:

19.30 tot 20.00 uur: Informeel half uurtje met koffie of thee

20.00 uur: Opening met kort woord van de voorzitter

20.10 uur: Woord van ds. Postma

20.20 uur: Presentatie van de kerkelijke activiteiten

21.15 uur: Pauze met koffie en thee, met daarna eventuele vragen en antwoorden van gemeenteleden en predikant

22.00 uur: Afsluiting met het heffen van een glas op onze nieuwe dominee!


U wordt hiervoor van harte uitgenodigd!

Namens de kerkenraad, Annet van Zijl, scriba