Ter nagedachtenis aan Rob Vermeer en George van Markus

Ter nagedachtenis aan Rob Vermeer en George van Markus

01-01-2013


Ter nagedachtenis aan Rob Vermeer en George van Markus
Op 22 en 23 december ontvielen ons twee ouderlingen-kerkrentmeester. Rob Vermeer overleed de 22e, George van Markus een dag later. In de Kerstnachtdienst werd dit voor het eerst aan onze gemeente bekend gemaakt. Voor beiden werd een kaars ontstoken en Ds. Masmeijer las daarbij een gedicht van Bauke van Halem. Een kerstgedicht. Hieronder is dit afgedrukt.
Beiden leefden en werkten uit hun geloof, hun protestantse geloof. Geïnspireerd door de rouwkaart van Rob, waarop het Hugenotenkruis was afgebeeld, heeft de redactie van Kerknieuws ervoor gekozen dit kruis te plaatsen op de voorpagina.

De kerkenraad zal hen zeker missen maar denkt met dankbaarheid en genegenheid terug aan Rob en George. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar Janneke, Riekje, hun kinderen en kleinkinderen.
Namens de kerkenraad
Jan Schipper, voorzitter

Kerstlied
Stilte is in mij
Omdat ons is ontvallen
Met wie ik jaren werken mocht

Ja, met het kerstkind ben ik blij
En dat we hier zo samen met zijn allen
Maar ook als kerkrentmeesters serieus en goed doorwrocht

Hier een gemeenschap dienden

Vandaag is juist de leegte van verlies
Van harde werkers, sjouwers, ja, van vrienden

Natuurlijk zij …en weet ook ik dat ik voor Christus kies
Maar, Heer, hoe kan het nou
Dat dag na dag deez’ werkers stierven gingen

Toch, Heer ondanks deez’ droeve kou
Wil ik Uw lied, Uw blijde komst bezingen
Omdat ik weet dat ook voor Rob en George

Moeder Maria, Uw Hemels kind ons baarde
En engelen zang nu klinkt voor hen, voor ons
Die in de hemel zijn …en nog op aarde