Kerk in de lente
Protestantse Laurentiuskerk Ginneken


Welkom op de website van de
Protestantse Gemeente Ginneken

Aan allen die betrokken zijn bij de Protestantse gemeente Ginneken – leden, gastleden, vrienden, geïnteresseerden.


De beperkende maatregelen vanwege het Corona-virus zijn verlengd t/m eind mei. Dit betekent dat ook de komende tijd kerkdiensten en andere kerkelijke samenkomsten zijn opgeschort.


Juni wordt een maand om te oefenen en ervaring op te doen met ‘vieren’ onder de nieuwe omstandigheden. We beginnen op de eerste zondag met 20 deelnemers en zullen dat geleidelijk uitbreiden naar 30 deelnemers. Dat is in deze periode het maximaal toegestane aantal deelnemers. Het moderamen is bezig met het opstellen van een protocol, op basis van richtlijnen van de landelijke kerk die daarbij behulpzaam zijn. Een van de ingrijpende maatregelen is dat deelname aan deze diensten alleen kan op uitnodiging. Daar hebben we het volgende op bedacht. Wie belangstelling heeft om in deze proefperiode één of mogelijk meerdere zondagen mee te doen, kan dat vanaf maandag 1 juni telefonisch, per e-mail of schriftelijk kenbaar maken bij scriba Ike Beks (zie rubriek Contact voor haar gegevens).


De ontregeling van ons leven houdt dus nog een tijd aan. Gelukkig is er in en buiten de kerk veel creativiteit en bereidheid om te zoeken naar wat wèl kan. Door inzet van velen lukt het om toch iets voor elkaar te betekenen en worden de gevolgen van het gedwongen isolement weliswaar niet weggenomen, maar hopelijk enigszins verlicht. Dat bij deze solidariteit (oude) muren tussen mensen soms wegvallen, is alleen maar meegenomen!http://kerkfotografie.nl/laurentiuskerk-breda/
Met dank aan kerkfotografie.nlI.v.m. de coronacrisis zijn er op dit moment alleen online diensten via Kerkomroep.nl.

Andere activiteiten vervallen tot nader order.
Open kerk Ginneken:

De eerstvolgende data zijn:
tijdelijk opgeschort

Koffie-inloopochtend:

tijdelijk opgeschort


Mocht u vragen of opmerkingen over de website hebben dan kunt u dit melden bij de webmasters.


Lennart Nicolai
Daan Rijnkelsalleen op deze website.
Als u het vinkje uitzet zoekt u op het hele world wide web.
Houd uw muis op een item om de volledige titel te zien