Kerk in de zomer
Protestantse Laurentiuskerk Ginneken


Welkom op de website van de
Protestantse Gemeente Ginneken

Aan allen die betrokken zijn bij de Protestantse gemeente Ginneken – leden, gastleden, vrienden, geïnteresseerden.


Vanaf 5 juli breiden we het aantal deelnemers (voor zover mogelijk) uit naar 100 personen. Dat is in deze periode het maximaal toegestane aantal deelnemers. Een van de ingrijpende maatregelen is dat deelname aan deze diensten alleen kan op uitnodiging. Daar hebben we het volgende op bedacht. Wie belangstelling heeft om in deze proefperiode één of mogelijk meerdere zondagen mee te doen, kan dat telefonisch, per e-mail of schriftelijk kenbaar maken bij scriba Ike Beks (zie rubriek Contact voor haar gegevens).


De ontregeling van ons leven houdt dus nog een tijd aan. Gelukkig is er in en buiten de kerk veel creativiteit en bereidheid om te zoeken naar wat wèl kan. Door inzet van velen lukt het om toch iets voor elkaar te betekenen en worden de gevolgen van het gedwongen isolement weliswaar niet weggenomen, maar hopelijk enigszins verlicht. Dat bij deze solidariteit (oude) muren tussen mensen soms wegvallen, is alleen maar meegenomen!http://kerkfotografie.nl/laurentiuskerk-breda/
Met dank aan kerkfotografie.nlIn de maand juli is het maximum aantal deelnemers 100 personen per dienst.

Aanmelden voor een dienst kan bij scriba Ike Beks (zie rubriek Contact).
Open kerk Ginneken:

De eerstvolgende data zijn:
tijdelijk opgeschort

Koffie-inloopochtend:

tijdelijk opgeschort


Mocht u vragen of opmerkingen over de website hebben dan kunt u dit melden bij de webmasters.


Lennart Nicolai
Daan Rijnkelsalleen op deze website.
Als u het vinkje uitzet zoekt u op het hele world wide web.
Houd uw muis op een item om de volledige titel te zien