Kerk impressie
Kerk impressie Bloemen bij het kruis
Zomer

Klik hier voor de diensten via kerkomroep.nl

Zondag 23 juli:
Zesde zondag na Trinitatis
10.00 uur
Dienst van Schrift en Maaltijd
Voorganger
Ds. K.Blei, Haarlem
Zondag 30 juli:
Zevende zondag na Trinitatis
10.00 uur
Dienst van Schrift en Maaltijd
Voorganger
Ds. A. Grandia, Doesburg
Zondag 6 augustus:
Sola Fide (door geloof alleen)
10.30 uur
Zomerdienst in de Grote Kerk
Voorganger
ds. Saskia van Meggelen
Zondag 13 augustus:
Sola Gratia (door genade alleen)
10.30 uur
Zomerdienst in de Grote Kerk
Voorganger
ds. Niels den Toom
Zondag 20 augustus:
Sola Scriptura (door de schrift alleen)
10.30 uur
Zomerdienst in de Grote Kerk
Dienst met avondmaalsviering
Voorganger
ds. Ton van Prooijen
Zondag 27 augustus:
Solus Christus (Christus alleen)
10.30 uur
Zomerdienst in de Grote Kerk
Voorganger
ds. Marlies Schulz en ds. Eward Postma


Diensten in Huize Ruitersbos

Voor de diensten in Huize Ruitersbos kunnen we nog enkele helpende handen gebruiken. Het gaat er dan vooral om de bewoners die mee willen vieren van hun kamer te halen en na afloop weer terug te brengen.

Ook wie graag meezingt: welkom!

De volgende diensten zijn:


Dinsdag 4 juli
10.00 uur, Gasterie
Zomerzingen


Vrijdag 7 juli
16.00 uur
Muziek voor de zielDiaconale collectes mei 2017:

DatumDoelBedrag
07 mei Diaconie € 83,85
14 mei Diaconie € 67,90
21 mei Diaconie € 56,00
28 mei Diaconie € 42,80


Namens de diakenen, Bas de Geus

Uw giften zijn van harte welkom op rekeningnummer NL90 FVLB 0699741653
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Ginneken
Predikant

Ds. E.A. Postma

Koster
Dhr. A. H. van Wijk
Duivelsbruglaan 3
4835 JD Breda
076-5651807


Collecterooster

23 juli
Orgelfonds

30 juli
Ouderenwerk eigen gemeente

6 augustus
Dienst in de Grote Kerk

13 augustus
Dienst in de Grote Kerk

20 augustus
Dienst in de Grote Kerk

27 augustus
Dienst in de Grote Kerk

3 september
Missionair werk en kerkgroei

10 september
Jeugdwerk, landelijk

17 september
Dienst in RK Laurentius, collecte Vredeswerk

24 september
collecte Vredesweek

1 oktober
Kerk en Israel (Israelzondag)

8 oktober
Zondag voor het Werelddiaconaat, project ZWO

15 oktober
Wereldvoedseldag Kerk-in-Actie