top image
Hier wordt ingegaan op de wijze hoe wij invulling willen geven aan de oecumene.

Protestante Gemeente Breda

Er is een regelmatig overleg tussen de Protestantse Gemeente Ginneken en de Protestante Gemeente Breda. Ook de Lutherse Gemeente doet in dit overleg mee. Scriba Centrale Kerkenraad : vacant
Kopij S'amen sturen naar: samen@protestantsegemeentebreda.nl

Website: www.protestantsegemeentebreda.nlBij de kerkdiensten

Gelegenheid om te dopen is er op de eerste zondag van de maand. Hiervoor kunt u contact opnemen met ds. E. A. Postma: tel: 076 560 56 82.

Voor een huwelijksbevestiging tijdig met de predikant bespreken over de beschikbaarheid van de kerk, telefoonnummer zie boven.

Bij het gebruik van de kerk voor een begrafenisdienst is de koster, dhr. A. van Wijk, het aanspreekpunt: 076 565 18 07 .

Pastoraat: Gemeenteleden kunnen één van de ouderlingen benaderen voor bezoek of andere zaken:
Mevr. H. Peeters: 076 – 561 10 36
Mevr. M. de Wilde: 0161 - 432 093
Mevr. K. Baljeu: 076 - 561 38 02


Predikanten

Protestante wijkgemeente NoorderBeemden
Lucaskerk: Tweeschaar 125, 4822 AS Breda tel. 076 542 24 33
Ds. W. Bisschop, Elise van Calcarstraat 23, 4822 VK Breda, tel. 076-54196 03
Aanvang zondagdiensten: 10.45 uurProtestantse wijkgemeente Midden/Zuid
Johanneskerk:Dreef 5, 4813 ED Breda (Princenhage) tel. 076 521 05 45
Predikant ds. M. Wagenvoorde, Zandbergweg 107, 4818 LK Breda, tel. 076 521 74 02
E-mail: m.wagenvoorde@tiscali.nl

Aanvang zondagdiensten: 10.00 uur

Markuskerk: Hooghout 96, 4817 ED Breda tel. 076 514 00 80
Predikant Ds. T.O.F. van Prooijen, Arenberglaan 168, 4824 RD Breda, tel. 076 542 33 34
E-mail: aheringa@concepts.nl
Aanvang zondagdiensten: 10.00 uur

Pionierplek “Noorderlicht”
Bezoekadres:
Biesdonkweg 30, 4826 KR Breda, tel. 076 58 11

Vieringen:
Evangelisch Lutherse Kerk, Veemarktstraat 11, 4811 ZB Breda

Pastores:
Berthe van Soest: 023-7430063, 06-12669462
E-mail: berthevansoest@gmail.comOecumene

In Ginneken en Breda Zuid is er een Oecumenisch Samenwerkingsverband, dat zich bezighoudt met de contacten tussen de Protestantse Gemeente Ginneken, de Protestante wijkgemeente Midden-Zuid en de Jeruzalem parochie.

Gezamenlijke vieringen op zondag en in de week, vormingsactiviteiten, diaconale zaken als vastenactie, vastenmaaltijden, vredesweek, jongeren en asielzoekers, Taizé, worden door de werkgroep behartigd. Contactpersoon: Dhr. N.H.F. van Aalst, Nieuwe Beekhoek 16, 4851 VK Ulvenhout, tel. 076-5656698.R.K. pastoresteam Jeruzalem Parochie, www.jeruzalemparochie.nl
Pastor J. Witteveen, Mariakerk, Mariaplein 1, Breda, secretariaat: tel. 076-5652260
Mevr. I.. Leenput, Petrus en Paulus kerk, Gr. Hendrik III-plein 28, secretariaat: tel. 076-5210656
Mevr. R. van Oorschot, Ginnekenweg 331a, Breda, secretariaat: tel.076-5655433
Diaken R. van Uden, Zandberglaan 58, tel. 076-5142336 (Sacramentskerk)

Ouderenpastoraat: Mevr. M. LuijbenUlvenhout: RK Laurentiusparochie
Pastorie: Dorpsstraat 40, 4851 CM Ulvenhout, tel 076-5600714.
Pastores: dhr. P.J.M. van Gorp, parochieadministrator, dhr. R. van Uden, diaken, dhr. W. Klein, pastor, en dhr. J. Mersel, pastoraalmedewerker. Website: www.parochie-bavel-ulvenhout.nlBavel: Maria ten Hemelopneming
Pastorie: Kloosterstraat 3, 4854 CL Bavel, tel. 0161-434279.
Pastor: J. Mersel
Er worden regelmatig oecumenische diensten gehouden.Raad van Kerken Breda
Er is in Breda een Raad van kerken, die als overlegorgaan functioneert. Elke dinsdag is er om 12.30 uur een middaggebed in de Grote Kerk aan de Markt, Breda. Secretaris: mevr. Boukje Flach, Baanakker 4, 4838 BR Breda,
e-mail: boukje.tuinhof@planet.nl
tel. 076-5213640.Oecumenische doop- en huwelijksviering
Het komt hier in het Zuiden nogal eens voor, dat er om een oecumenische huwelijksviering wordt gevraagd. De dienst wordt dan van te voren voorbereid samen met de predikant en een pastor. Soms kan het dan in de lijn liggen, dat ook een kind, uit dit huwelijk geboren, gedoopt wordt in een oecumenische doopviering. Hiervoor kunt u contact opnemen met ds. E. A. Postma en de pastor.

image
image
image
image